Internetskom prodavaonicom art-matic.com (u daljnjem tekstu “Art-MATIC”) upravlja Obrt za usluge, Art-MATIC, Trpinjska cesta 1, 32010 Vukovar, Hrvatska, koji je ujedno i pružatelj usluge e-trgovine.

Art-MATIC radi proizvode po narudžbi i želji kupca na temelju fotografija i ostalih materijala koje mu dostavi naručitelj. Mi ne možemo znati tko polaže prava na vlasništvo fotografija, te stoga, za svaku fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj koji podliježe zaštiti temeljem odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima isključivu odgovornost snosi naručitelj djela koji zahtijeva izradu takvog sadržaja, te povezano sa tim kupac snosi i sve posljedice i rizike ukoliko se ispostavi da je predmetni sadržaj autorsko pravo treće osobe koje podliježe zaštiti.

Naručitelj robe ustupa pravo Art-MATIC-u da u svrhu marketinških aktivnosti i promocije koristi fotografije izrađenih artikala bez posebne najave ili pisanog odobrenja, dok isto tako Kupac ima mogućnost zatražiti da se artikli izrađeni po njegovoj narudžbi ne objavljuju.